20 Dhjetor 2014
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...
 
 
vizita: 5447682
 
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese ketu...
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...

Eko-Regjioni

Adresa:
Tel:
Fax:
Email:
Rr: William Woallker Nr. 59
+381 38 44 620 Zyre
+ 381 44 753
zyraregjionale_office@yahoo.com

Veprimtaria e ndermarrjes:
- Primare ,grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave te ngurta organike
- Sekondare,1. fshirja dhe larja hapsirave publike,2 sherbimet funerale-varrezat,
3.largimi dhe pastrimi i bores nga ruget dhe tretuaret.
Viti i konstituimit te ndermarrjes:
-Ndermarrja eshte konstituuar ne 23 shtator te vitit 2003

Konsulidmi i ndermarrjes:
-Ndermarrja eshte e konsuliduar prej 5 –se njesive operative :1Njesia operative e prizrenit ,2. njesia operative e rahovecit ,3. njesia operative e suharekes ,4. njesia operative e malisheves dhe 5 njesia operative e dragashit .

Organogrami i ndermarrjes:
-Organi mbikqyres eshte bordi ndermarrjes me te cilin udheheq perfaqesuesi i AKM-se, perbehet prej 7 anetareve kryesuesi nga AKM-ja dhe perfaqesuesi nga kuvendi komunal i prizrenit nje perfaqesues nga kuvendi i malisheves , nje nga kuvendi komunal suharekes, nje nga kuvendi komunal rahovecit dhe nje nga kuvendi komunal i dragashit po ashtu dhe nje perfaqesues i klienteve.
Ne stafin menaxhues bejne pjese drejtori regjional ,menaxheri financiar , menagjeri operativ,menaxheri i resurseve njerzore, zyrtari i prokurimit dhe asistenti administrativ.

Informacione shtese :
-Regjioni i prizrenit numron afer 460 mije banore ,ndersa kjo kompani sherben afer 270 mije rrespektivisht klient .
- ndermarrja ka te punesuar 238 punetore nga te gjitha strukturat.
- ndermarrja eshte vete financuese dhe eshte e liqencuar ne vitin 2005 nga zyra regullatore per uje dhe mbeturina , e cila zyre kontrollon dhe formon tarifat e sherbimeve per kete ndermarrje.

Ju duhet t'instaloni Flash Player per ta pare webfaqen si duhet!