21 Dhjetor 2014
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...
 
 
vizita: 5448414
 
 
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese ketu...
Ju duhet te instaloni Flash Player qe ta shihni kete pjese te webfaqes ketu...
Restaurant Pizza ''Te Ariu''Restaurant Pizza ''Te Ariu''Restaurant Pizza ''Te Ariu''Restaurant Pizza ''Te Ariu''Restaurant Pizza ''Te Ariu''

Restaurant Pizza ''Te Ariu''

Adresa:
Mob:

Email:
Magjitralja Prishtinë-Shkup
044 202 304
044 159 507
te_ariu@hotmail.com

Ofron ambiente magjepëse për mysafirët, duke ardhë:

- me posedim të hapsirës së mjaftueshme pakimi, parkun zoologjik

Offers fascinating environment for guests, comes to you

- with space of parking, zoopark.

- Me dy salla për fëmijë
- With two halls for children
- Gjithashtu me ambientetë mahnitshme brenda Restorantit.
- Also with environment fascinating inside of Restaurant.


Risi...!!! “Ariu” vjen me një ambient luksoz, të veçant vetëm për organizime të ndryshme të institucioneve influente. Këtu mund të konsiderojmë: takim pune, drekë pune, kokteje etj.

Risi...“Ariu” comes with special environment, places for different activity for institution. Here we can consider, workshop, lunch work, coctail, feasts etc.


Kuzhinë e standarteve të larta Evropiane, që do t'i kënaqin kërkesat dhe shijet tuaja. Ushqime biologjik, Vegjetariane, cilësi dhe kualitet i lartë, shërbim i shpejt dhe korrekt.

Kitchens of great european standard, which pleasure your request
and your test. Biological food Vegetarian, great quality, fast and correct service.

Të hash është nevojë, të flasësh është njerëzore,të mendosh është jeta vet, të kuptosh është mrekulli.
“Ariu”shumë thjesht për të kuptuar !

Eating is a need, speaking is humanthinking is life itself, understangind is amiracle.
“Ariu”quite easy to understand!
Ju duhet t'instaloni Flash Player per ta pare webfaqen si duhet!